Industrije

Download PDF

ARKOD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je sustav koji evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta na temelju zračnih snimaka

 ARKOD poljoprivrednicima donosi dvije ključne prednosti: jednostavnije podnošenje zahtjeva za poticaje i njihovo transparentno korištenje.

Rješenje

ARKOD (eng. LPIS – Land Parcel Identification System) je sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta.
Takav uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj projekt financirala je Svjetska banka.

Tehnologija

ARKOD je GIS sustav koji koristi zračne snimke tj. digitalne karte i uspostavljen je za čitavo područje RH. 
Implementacija sustava uključivala je razvoj softverskog rješenja za identifikaciju poljoprivrednih površina, integraciju s postojećim sustavima u Agenciji, edukaciju djelatnika i partnera te izgradnju podatkovnog centra i opremanje regionalnih ureda.

Ostali projekti iz trenutne grupe