ICT rješenja

POSLOVNI PROCESI - Informatizacijom poslovnih aktivnosti do izvrsnosti
Download PDF

e.Policija

Je li moguće upravljati čitavom dokumentacijom policije? Postoji li nadzor nad svim aktivnostima? Jesu li te aktivnosti usklađene s pravilnicima i zakonom propisanim postupcima?

e.Policija je informacijski sustav za centralno upravljanje aktivnostima policije. Osigurava podršku poslovnim procesima policije u području obrade događaja, prikupljanja dokumentacije i administrativne podrške pri izdavanju dozvola i izvještavanja.

Prednosti

Rješenjem je omogućena dostupnost svih potrebnih informacija u bilo kojem trenutku, bolja komunikacija s drugim državnim i međunarodnim organizacijama, automatiziranost procesa rada, smanjena mogućnost pogreške, te je uvelike olakšano praćenje zakona i pravilnika.
Sustav e.Policija prati temeljni slijed aktivnosti, od evidentiranja podataka o nekom događaju u "Dnevniku događaja" preko kreiranja dokumenata vezanih za policijske postupke, uviđajne radnje, do ažuriranja evidencija.

Tehnologija

Rješenje e.Policija podijeljeno je u tri ključna segmenta:

  • Upravljanje dokumentima - sustav e.Policija posjeduje punu funkcionalnost upravljanja dokumentima, od preko 40 predefiniranih dokumenata (predložaka)
  • Evidencije - sustav e.Policija trenutno ima više od 35 evidencija o raznim policijskim aktivnostima
  • Poslovni procesi - ovaj modul predstavlja sredstvo za automatizaciju aktivnosti i poslova policije te pruža podršku kreiranju dokumentacije, automatskom povezivanju modula i drugih sustava