Industrije

Download PDF

Sustav interoperabilnosti

Brza i pouzdana razmjena informacija između državnih tijela je polazna točka za učinkovito obavljanje njihovih zadaća i nadležnosti.

Sustav interoperabilnosti omogućuje sigurnu razmjenu podataka između državnih institucija Republike Makedonije putem utvrđenih standarda i protokola, te u osnovi predstavlja priliku za razmjenu informacija na elektroničkom nivou.

Rješenje

Modernizirana platforma interoperabilnosti, koja omogućava elektroničku razmjenu podataka između 19 institucija, uz mogućnost za buduću neograničenu ekspanziju s novim institucijama. Svaka institucija raspolaže sa svojim vlastitim serverom, tzv. komunikacijskim klijentom, kroz koji pristupa do centralnog servera. Za institucije koje nemaju mogućnost integriranja servisa u svom sustavu, osiguran je web portal putem kojeg se te institucije najavljuju u sustavu interoperabilnosti i mogu koristiti sve dostupne web servise.

Tehnologija

Hardverska platforma sustava temelji se na redundantnom serverskom okruženju, uređaju za pohranu podataka i odgovarajućim mrežnim uređajima, virtualiziranim i postavljenim u Hyper-V Failover Cluster. Platforma centralnog sustava temelji se na Microsoft BizTalk i vMicrosoft SQL tehnologiji.