Industrije

Download PDF

IAKS

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je informacijski sustav za dodjelu i praćenje poticaja u poljoprivredi

Prilagodbe u poljoprivrednom sektoru, kako bi se osiguralo provođenje Zajedničke poljoprivredne politike, imale su značajnu ulogu na putu Hrvatske prema EU.

Rješenje

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) sadrži stvarne podatke o resursima poljoprivrednika i plaćanju potpora u poljoprivredi. Podaci služe za administrativne svrhe, ali i za izradu analiza uz koje se može efikasnije odlučivati i provoditi poljoprivrednu politiku.
Zemlje članice EU upravo pomoću IAKS-a dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima, kao i izravna plaćanja te provode mjere ruralnog razvoja vezane uz poljoprivredne površine.

Tehnologija

Implementacija sustava uključivala je razvoj softverskog rješnja i integraciju financijskog modula sustava za plaćanje i izvještavanje prema EU. 
U sklopu projekta, koji je financiran putem IPA fondova EU, napravljena je revizija i unapređenje poslovnih procedura vezanih uz potpore te edukacija više od 600 djelatnika i 800 poljoprivrednika. 

Ostali projekti iz trenutne grupe