Novosti

Sustav zaštite u novom centru RALU Logistike


KING ICT je uspješno realizirao kompleksan projekt u novom logističko-distributivnom centru RALU Logistike u Rugvici. 

RALU Logistika je tvrtka koja pruža usluge transporta, skladištenja, skladišnih operacija i distribucije robe u hladnom lancu na području Europe i Rusije.

Tvrtku odlikuje moderan način poslovanja, po uzoru i sukladno principima koje primjenjuju velike međunarodne tvrtke sličnog profila - za prijevoz robe koristi se 170 kompozicija tegljača i poluprikolica opremljenih tehnologijom za siguran i zdravstveno ispravan prijevoz robe na temperaturama od -25 do +25 °C. RALU Logistika svojim korisnicima omogućuje praćenje transporta njihove robe online, a cjelokupno poslovanje odvija se sukladno najstrožim kriterijima upravljanja sigurnošću hrane i rizicima.

Kako bi dodatno podigla kvalitetu i sigurnost usluga, RALU Logistika je svoj novi logističko-distributivni centar u Rugvici opremila kompleksnim integralnim sustavom tehničke zaštite koji obuhvaća mrežni (IP) sustav videonadzora, sustav prepoznavanja registarskih pločica na kolnom ulazu, IP kontrolu pristupa te IP sustav protuprovale i nadzora okoline sistemske sobe. Svi sustavi su integrirani putem centralne nadzorne aplikacije. Implementirani sustav izveden je po uzoru na ostale moderne logističko-distributivne centre Europe.

Značenje centralnog nadzornog sustava za sigurnost poslovanja

Sustavi ovog tipa od neprocjenjive su vrijednosti za održavanje parametara sigurnosti, sukladno zahtjevima složenih organizacijskih cjelina kakva je i RALU Logistika.

Osnovne prednosti sustava centralnog nadzora su jednostavan i intuitivan prikaz različitih tipova događaja kroz različite razine prioriteta, alarmne liste s prikazom svih aktivnih događaja te osiguravanje brze i transparentne interakcije operatera prilikom zaprimanja i obrade alarma.

Nadzor cjelokupnog sustava s jednog jedinstvenog mjesta te pravodobno i precizno obavještavanje o događaju, osiguravaju brzu reakciju na neželjenu situaciju.

Sustavom zaštite pokrivene sve aktivnosti na prostoru logističko-distributivnog centra

Kompleksnim sustavom nadzire se kompletan vanjski i unutarnji prostor logističko-distributivnog centra površine 11.500 m2 i kapaciteta više od 12.000 paletnih mjesta. Sustav prati i nadzire poslovne procese, pristup objektu i sve poslovno važne aktivnosti unutar centra.

Sustav zaštite se sastoji od videonadzora, elemenata sustava prepoznavanja registarskih pločica, kontrole pristupa, sustava protuprovale i nadzora okoline (detekcija prekoračenja temperature i detekcija prodora vode), koje se sve nadziru s jednog mjesta, pomoću aplikacije centralnog nadzornog sustava.

Sustavom videonadzora i prepoznavanja registarskih pločica obuhvaćeni su kolni ulaz, kamionski parking, prilazi skladišnom prostoru i sam skladišni prostor. Pomoću specijalnih kamera za očitavanje tablica kontrolira se ulaz i izlaz u prostor logističko-distributivnog centra. U svim koracima prati se proces utovara i istovara robe, a pod sustavom nadzora je i punjenje vozila RALU grupe gorivom. Tehnološku modernost sustava pokazuje i to što je  zaposlenicima RALU Logistike omogućen neometan ulaz i izlaz iz centra, budući da ih sustav automatski prepoznaje.
Za potrebe kompletnog videonadzora postavljeno je oko 30 kamera kvalitete slike 3 do 6 MP, ovisno o potrebama i specifičnostima procesa koji prate.

Jedan od većih izazova za implementaciju sustava bile su ekstremne temperature u skladištima za smrznutu robu, koje se kreću od 0 do -25 °C.

Sustavom kontrole pristupa zaštićeni su svi ključni pravci u objektu, a pješački ulaz je dodatno osiguran pješačkom barijerom (tripod) i čitačem kartica. Sustav je koncipiran tako da je prostor podijeljen u više zona i djelatnicima je omogućen pristup određenim zonama sukladno dodijeljenim pravima.

Sustav protuprovale i nadzora okoline štiti sve vanjske ulaze u prostore skladišta koji nisu pokriveni sustavom kontrole pristupa, primjerice evakuacijska vrata. U slučaju otvaranja vrata, na glavnoj ulaznoj porti javlja se signalizacija upozorenja. Sustavom nadzora okoline prati se radna temperatura sistemske sobe i detektira prodor vode.
Na glavnoj porti, putem aplikacije centralnog nadzornog sustava od 0-24 se nadziru svi dijelovi sustava zaštite, a u slučaju potrebe,  sustav reagira upozorenjem ili alarmom.

Matija Mandić, direktor Sektora tehničke zaštite i pasive, KING ICT:
Implementirani sustav u logističko-distributivnom centru RALU Logistike predstavlja jedinstvenu sinergiju različitih sustava tehničke zaštite različitih proizvođača u jedinstveni sustav nadzora i upravljanja. Samo je kroz takav sistem i integracijski pristup moguće kreirati sustav po mjeri korisnika i prilagoditi ga specifičnim zahtjevima i potrebama. Putem centralne nadzorne aplikacije, u potpunosti razvijene vlastitim snagama u KING ICT-u, moguće je integrirati bilo koji podsustav s otvorenim integracijskim protokolom u jedinstveno nadzorno okruženje. 

Link na službeno priopćenje tvrtke RALU Logistike.