Novosti

KING ICT je u okviru konferencije predstavio najnovija tehnološka ICT i sigurnosna rješenja u segmentu transporta

KING ICT na Europskoj konferenciji o cestama


U Dubrovniku se od 22. do 24. listopada 2018. održala Europska konferencija o cestama pod ovogodišnjim sloganom „Koridori za zajednički napredak i održivu mobilnost“.

KING ICT je sudjelovao kao jedan od sponzora konferencije te je u okviru konferencije predstavio najnovija tehnološka ICT i sigurnosna rješenja u segmentu transporta. Poseban naglasak bio je na primjerima iz prakse u korištenju naprednih video analitičkih kamera s podrškom za procesiranje algoritama dubokog učenja (engl. deep learning), koje omogućuju procesiranje registarske oznake, kategorije vozila, boje i modela u realnom vremenu, a kompletno procesuiranje odvija se u samoj kameri. Primjena takvih tehnologija omogućuje utvrđivanje svih parametara prometnog toka na makrorazini, odgovarajući na pitanja DTA (engl. Dynamic Traffic Assignment) metodologije o broju i strukturi vozila te prosječnog i ukupnog vremena putovanja. Takvim sustavom je moguće uspostaviti stvaranje izvorišno-ciljnih matrica putovanja u realnom vremenu, odnosno dinamičko praćenje prometnih tokova.

Dio prezentacijskog postava bila je pokretna kamera za nadzor kritične infrastrukture, koja sadrži kameru u vidljivom spektru te termovizijsku kameru za udaljeni nadzor u uvjetima otežane vidljivosti s izuzetnim optičkim performansama, koje osiguravaju detekciju objekta na udaljenostima od nekoliko kilometara. Kamera posjeduje integrirane video analitičke funkcije, koje omogućuju procesiranje incidentnih događaja u samoj kameri.

Od drugih KING rješenja prikazane su napredne mogućnosti korištenja dronova u segmentu snimanja terena i nadzora prometnica te KING-ova platforma Geo Data Management, Geo portal koja omogućuje vizualizaciju prostornih podataka koristeći različite izvore informacija: satelitske snimke, snimke s dronova itd.