Novosti

KING ICT sudjelovao na znanstvenom simpoziju


Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 6. i 7. listopada 2011. godine, održan je znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 'RAZVOJ I OKOLIŠ – PERSPEKTIVE ODRŽIVOSTI'. Simpozij je organizirao Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 20. godišnjice izlaženja časopisa „Socijalna ekologija“, u suradnji s Heinrich Böll Stiftung – Hrvatska. 

KING ICT je sudjelovao u radu simpozija prezentacijom rada „RIZICI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE NOVIH TEHNOLOGIJA S OBZIROM NA ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVOST – S ASPEKTA PRIMJENE ICT“, izrađenog u suradnji s Institutom za međunarodne odnose. 

U istraživanju i pripremi referata sudjelovali su Karolina Horvatinčić i Dragutin Vuković iz KING ICT, te Mira Mileusnić Škrtić iz Instituta za međunarodne odnose. Rad je na simpoziju uspješno prezentirala Karolina Horvatinčić. 

U prezentiranom radu ostvaren je doprinos argumentaciji kako Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) mogu biti dio rješenja problema očuvanja okoliša i uspostavljanja održivog razvoja. Dva su ključna svojstva koja ICT stavljaju u takvu poziciju - akvizicija i diseminacija informacija. Na primjerima informacijskih sustava u čijoj realizaciji je sudjelovao KING ICT, kao što su Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica „Arkod“, Fitosanitarni informacijski sustav, te Informacijski sustav voda, istraženi su načini utjecaja ICT rješenja na očuvanje okoliša s obzirom na očekivane, ali i iznenadne prijetnje proizašle iz primjene novih tehnoloških dostignuća. 

Sposobnost prikupljanja i obrade vjerodostojnih informacija o raznim aspektima okoliša omogućuje kvalitetan nadzor i upravljanje, kako prirodnim resursima tako i tvarima koje mogu ugroziti okoliš. Dostupnost tih informacija na mjestima gdje su potrebne, kao i brzina njihova prijenosa, omogućuju brzu i učinkovitu reakciju u svim slučajevima ugrožavanja prirodnog okoliša te minimiziranje mogućih šteta. 

Organizacijski odbor simpozija preporučio je rad za objavljivanje u časopisu „Socijalna ekologija“. 

Korisni linkovi: 

Simpozij „Razvoj i okoliš“ 

Časopis „Socijalna ekologija“ 

Heinrich Böll Stiftung