Novosti

KING ICT u konzorciju koji će provesti značajan IPA projekt u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi


U Zagrebu je svečano obilježen početak važnog projekta koji će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućiti provedbu reformi europske poljoprivredne i ribarstvene politike. 

  • Počeo je projekt tehničke pomoći IPA 2011 "Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme". 
  • Projekt će trajati dvije godine i potpunosti pripremiti javnu upravu i institucije za provedbu reformi Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) u Hrvatskoj te ostvarivanje ciljeva Europske unije. 
  • Ugovaratelj projekta je konzorcij predvođen institucijom CSI Piemonte, a KING-ICT je dio konzorcija koji će realizirati ovaj zahtjevan zadatak.
  • Ugovoreni proračun projekta iznosi 1,419.860,00 eura, od čega se 90% financira iz programa IPA, a 10% financira Republika Hrvatska. 

Zakonodavstvo EU u svim područjima hrvatske poljoprivredne politike

Ulaskom u EU Hrvatska je preuzela Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije (ZPP EU) koja je zamijenila dotadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi. Hrvatska je tako od 1. srpnja 2013. godine preuzela zakonodavstvo EU u svim područjima poljoprivredne politike, od proizvodnih standarda, potpore proizvodnji, mjera za regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda do mjera potpora ruralnom razvoju. 
Kao i u svim zemljama članicama EU, u Hrvatskoj fondove operativno provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja je po točno određenim kriterijima uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.
Uspostava tog sustava bila je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s EU, a informacijski sustav Agencije za plaćanja uvelike je financirala Europska unija kroz PHARE, CARDS i IPA projekte – do sada je riječ o više od 126 milijuna kuna.

Novi izazov: reforma europske poljoprivredne politike i prilagodba sustava Agencije za plaćanja

Slijedom opširne reforme Zajedničke poljoprivredne politike EU koja se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020. godine, Agencija za plaćanja je obvezna provesti nekoliko različitih prilagodbi informacijskog sustava. Reforma uključuje prelazak na nove mjere ruralnog razvoja te brojne novitete u izravnim plaćanjima poljoprivrednicima (ozelenjavanje, shema mladih poljoprivrednika, smanjenje plaćanja velikim gospodarstvima, ukidanje kvotnog režima i sl.).
Kako bi Agencija započela s provedbom reformirane Zajedničke poljoprivredne politike, ali i Zajedničke ribarstvene politike EU te mogla isplatiti potpore, što joj je osnovna funkcija, nužna je prilagodba informacijskog sustava Agencije, čemu pridonosi upravo započeti IPA projekt tehničke pomoći.

Uspjeh prvog projekta

Tvrtka KING ICT bila je dio konzorcija, zajedno s tvrtkama Ekotoxa i Sinergise, koji je proveo projekt tehničke pomoći IPA 2007 „Jačanje kapaciteta Agencije za plaćanja“ kojega je financirala Europska unija. KING ICT je u suradnji s hrvatskim i inozemnim partnerima implementirao sustav za dodjelu, praćenje i kontrolu plaćanja poljoprivrednicima te proveo edukaciju o korištenju sustava za više od 600 zaposlenika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
U okviru projekta provedena je i informativna kampanja za poljoprivrednike o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, za koju je Agencija za plaćanja prošle godine osvojila drugo mjesto Europske komisije u kategoriji komuniciranja s javnošću - CAP Communication Awards (Nagrade za komunikaciju o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici), u konkurenciji od 118 projekata.

Korisni linkovi:
http://www.apprrr.hr/za-prilagodbu-informacijskog-sustava-agencije-za-placanja-novih-10-milijuna-kuna-iz-ipa-programa--966.aspx