Novosti

Po prvi put razvijeno je rješenje koje kombinira dva nacionalna sustava – sustav NIAS i sustav OIB

Lansiran projekt HGK Digitalna komora


Hrvatska gospodarska komora nedavno je predstavila projekt Digitalna komora – informacijsko-komunikacijsku platformu namijenjenu poslovnim subjektima, javnoj upravi i građanima kojom HGK želi doprinijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području pružanja e-usluge na razini Republike Hrvatske. Kroz projekt će se tako implementirati sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija) zahvaljujući kojima će se ubrzati komunikacija i unaprijediti odnosi HGK s članicama, digitalizirati izdavanje dokumenta za javne ovlasti i omogućiti još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. Osim toga, gospodarstvenicima će izvore financiranja učiniti dostupnijima i omogućiti im kvalitetniju promociju proizvoda i usluga.

Prva funkcionalnost pokrenuta u sklopu projekta Digitalna komora je web portal Gospodarska mreža (e-gospodarske informacije), koji na jednom mjestu objedinjuje poduzetnicima sve bitne informacije, kao što su:

Tražilica poslovnih subjekata – za koje su dostupni osnovni podaci te aktualni financijski pokazatelji i analiza poslovanja; poslovni subjekti mogu se pretraživati po nazivu, odgovornim osobama ili statistici djelatnosti; osim toga, subjekti se mogu uspoređivati s ostalim subjektima s istim NKD-om te se za njih mogu provjeriti statusi blokada kao i vlasnički udjeli

Makroekonomski pokazatelji na razini Hrvatske i pojedinih županija – BDP, prosječna mjesečna neto plaća, stopa registrirane nezaposlenosti, robni izvoz i izravna strana ulaganja

Opće informacije o Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu te zasebni pokazatelji za RH – realne stope rasta, inflacija, prosječni srednji tečajevi za EUR i USD, broj aktivnih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i bruto inozemni dug 

U kontekstu ovog projekta stručnjaci KING ICT-a su u suradnji s projektnim timom iz Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK razvili idejno rješenje i proveli implementaciju sustava za autorizaciju pristupa portalu za ovlaštene osobe poslovnih subjekata. Po prvi put razvijeno je rješenje koje kombinira dva nacionalna sustava – sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), kao mjesto jedinstvene prijave e-građana, i sustav OIB, gdje je evidencija ovlaštenih osoba poslovnih subjekata. Tim je rješenjem omogućeno da su ovlaštene osobe poslovnih subjekata, koje sustav identificira isključivo digitalnim putem, autorizirane za pristup portalu.

Digitalna komora temelji se na Microsoftovoj ASP.NET MVC 5 platformi za izradu web aplikacija s React frameworkom koji poboljšava performanse sustava i pruža bolje korisničko iskustvo. U Digitalnu komoru ugrađeni su brojni web servisi na platformi ASP.NET WEB API 2.1, dok se za upravljanje podacima koristi SQL Server 2014 i Redis baza podataka. S aplikativne strane koristi se Entity Framework 6, a dizajn aplikacije potpisuju dizajneri tvrtke Corvus. Više o samom projektu možete pronaći na službenim stranicama HGK