Certifikati i politike upravljanja

Politika privatnosti


Strateško usmjerenje Društva*, kao voditelja obrade, je da vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, na načine koji pružaju primjerenu sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, mi se obavezujemo:

- Prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke za koje ste dali izričitu, informiranu i dragovoljnu privolu ili postoji drugi pravni temelj zakonitosti prikupljanja i obrade za određenu svrhu.

- Registrirati sve obrade vaših osobnih podataka u evidencijama koje sadrže sve važne podatke o obradi a posebno o identitetu voditelja obrade, svrsi obrade, pravnom temelju zakonitosti obrade, našim legitimnim interesima ako se obrada temelji na njima, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, i razdoblju čuvanja osobnih podataka.

- Informirati vas o svim aspektima obrade vaših osobnih podataka i pravima koja su vam zajamčena u skladu s primjenjivim zakonima i propisima.

- Voditi brigu da se vašim zahtjevima u vezi s obradom vaših osobnih podataka udovolji što prije, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima, kako biste iskoristili vaša zajamčena prava, u koju svrhu smo imenovali Službenika za zaštitu podataka.

- Anonimizirati sve vaše osobne podatke za koje ste tražili brisanje ako ih namjeravamo dalje koristiti u svrhu statističkih obrada, a po isteku roka čuvanja podatke trajno uništiti, osim ako postoji zakonska obaveza njihovog daljnjeg čuvanja.

- Tijekom zadanog vremena čuvanja osobnih podataka u našim evidencijama osobnih podataka provoditi periodičke preglede i provjeravati primjenjivosti vremena čuvanja podataka s obzirom na zahtjeve poslovanja, vrstu osobnih podataka, svrhu obrade i kategoriju subjekata obrade.

- Ne prenositi i ne otkrivati osobne podatke koje prikupljamo, osim u slučajevima kad je to nužno radi izvršavanja naših zakonskih i ugovornih obveza, kad je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka, ili kad je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.

- Osigurati da se vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je navedena u našim evidencijama obrada osobnih podataka. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, vašim podacima će pristup imati ovlašteni djelatnici naše tvrtke i ugovornih izvršitelja obrade podataka. Navedeni djelatnici osobne podatke će obrađivati isključivo prema našim uputama i pod našim nadzorom.

- Spriječiti da se vaši osobni podaci prenose ili obrađuju od strane izvršitelja obrade unutar drugih zemalja, osim onih za koje je Europska Komisija ocijenila da imaju primjerenu razinu zaštite, i čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka utvrđena ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.

- Trajno štititi sigurnost vaših osobnih podataka primjenjujući najbolje prakse zaštite, u skladu s odredbama našeg Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, ustrojenog i potvrđenog prema međunarodnoj normi ISO 27001.

Kako bismo ispunili ove obaveze i osigurali razinu kontrole i sljedivosti nužnu za pokazivanje sukladnosti sa zahtjevima, integrirali smo zaštitu osobnih podataka u naše poslovne procese. Detaljni uvjeti obrade i zaštite osobnih podatka u Društvu određeni su našim Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka, koji osigurava usklađenost naših procesa sa zahtjevima Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i drugih primjenjivih zakona i propisa o sigurnosti informacija.

Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 5, 2019-04-29

Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split); KING ICT d.o.o., Beograd; KING ICT d.o.o., Sarajevo; KING ICT d.o.e.l., Skopje; Pametna energija d.o.o., Zagreb.