Certifikati i politike upravljanja

Politika kvalitete


Svjesni da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupaca, u našem Društvu* dosljedno nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, zadovoljiti njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja, zato:

- Kupcima pomažemo u cjelovitom i učinkovitom iskorištavanju njihovih poslovnih prilika pretvarajući potencijale tehnologije u poslovne vrijednosti, u cjelokupnom opsegu našeg poslovanja, sukladno našem strateškom usmjerenju;

- Vrednujemo rizike i prilike za kvalitetu koje prepoznajemo kroz analizu konteksta poslovanja, te planiramo i primjenjujemo mjere za njihovo tretiranje;

- Aktivno gradimo povjerenje i konstruktivne odnose s kupcima i dobavljačima kroz međusobno razumijevanje i uvažavanje zasnovano na znanju, sposobnosti i normama struke te objektivnom gledanju na tehnologiju;

- Logiku naših poslovnih procesa i njihovog međusobnog djelovanja usmjeravamo na zadovoljavanje zahtjeva kupaca i osiguranje njihovog zadovoljstva;

- Integriramo naš sustav upravljanja kvalitetom s drugim sustavima upravljanja i poslovnim procesima radi poravnavanja ciljeva kvalitete sa strateškim ciljevima poslovanja, te skladnog i učinkovitog međusobnog djelovanja procesa i sustava;

- Temelj za donošenje odluka o našim aktivnostima nalazimo u činjenicama podržanim vjerodostojnim dokazima, proizašlim iz praćenja i mjerenja ključnih pokazatelja;

- Edukaciju i osposobljavanje, kao i stalnu brigu o zaposlenicima, ugrađujemo u temelje organizacijske sposobnosti na kojoj se zasniva zadovoljstvo naših kupaca;

- Trajno poboljšavanje je načelo kojim se vodimo u svim perspektivama upravljanja kvalitetom i u svim procesima;

- Aktivnim djelovanjem i svjesnošću o potrebi zadovoljavanja zahtjeva naših kupaca svi zaposlenici doprinose trajnom poboljšavanju kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom u našem poslovanju oblikovali smo i primijenili, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 9001. Sustav upravljanja kvalitetom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku kvalitete, te sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima.

Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 8, 2019-04-29 Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split); KING ICT d.o.o., Beograd; KING ICT d.o.o., Sarajevo; KING ICT d.o.e.l., Skopje; Pametna energija d.o.o., Zagreb.