fbpx

Godišnji izvještaj o poslovanju tvrtke KING ICT

IZAZOVNA GODINA POKAZALA ZAJEDNIČKU SNAGU KING ICT-A, PARTNERA I KLIJENATA

2020. godina ni po čemu nije tipična, a izazovi koje je donijela uvelike su utjecali na poslovni svijet i IT industriju čiji je dio KING ICT. Usprkos izazovima, King je, zahvaljujući uspješnoj suradnji sa svojim partnerima i klijentima, uspio dodatno proširiti raspon poslovanja te razviti nove i ojačati postojeće suradnje. Kako u Hrvatskoj i regiji, tako i u svom širenju na zapadnoeuropska tržišta, KING ICT ponovno je, radeći s najmodernijim tehnologijama današnjice te implementirajući inovativna enterprise rješenja, opravdao visoka očekivanja svojih korisnika.

Ove je godine KING ICT napravio dosad najveći iskorak na zapadnoeuropsko tržište. Na domaćem terenu dokazao je svoj status jednog od najvećih i najkvalitetnijih sistem integratora, a na globalnoj razini pokazao se kao moderna i visokoprofesionalna tvrtka koja itekako može konkurirati na internacionalnim tržištu.

Veseli nas istaknuti kako je KING ICT potpisao ugovor s NATO-ovom Agencijom za komunikacije i informacije u području kibernetičke sigurnosti. Ugovor uključuje isporuku i implementaciju SIEM rješenja za upravljanje sigurnosnim zapisima i događajima s kompletnom, najsuvremenijom IT infrastrukturom te uslugama isporuke, implementacije, edukacije i jamstva.

COVID-19 donio je neplanirane izazove i zahtijevao brzu prilagodbu i odgovor novonastalim okolnostima. Određen broj naših kupaca je preko noći ostao bez značajnog dijela prihoda, poput sektora zračnog, cestovnog i željezničkog prijevoza; funkcioniranje tvrtke i isporuke ugovorenih projekata transformirane su u režim rada na daljinu, a djelatnici koji rade na terenu obučeni su i opremljeni za epidemiološki siguran rad. U fokus ciljeva poslovanja dodali smo pomoći ugroženim kupcima premostiti krizni period, zadržati sve zaposlene, zadržati razinu plaća svih djelatnika i realizaciju EU financiranih projekata.

2020. godinu završavamo s preko 550 zaposlenih, nešto manjim konsolidiranim prihodima i zadovoljavajućom profitabilnosti koje ćemo moći točno iskazati krajem siječnja 2021. uslijed značajnog poremećaja globalnog lanca isporuka IT opreme i otežanih uvjeta primopredaje projekata. S ponosom ističemo da ćemo tijekom godine koja je stavila pred iskušenje financijsku snagu i otpornost države, kao velika i uspješna tvrtka u proračun uplatiti približno 100 milijuna kuna raznih poreznih davanja i obveza.

BRZA I USPJEŠNA PRILAGODBA NA UVJETE PANDEMIJE

Velika zasluga za ovogodišnje rezultate pripada i brzoj reakciji Kingovih stručnjaka i prilagodbi djelatnika na uvjete rada koje je donijela pandemija koronavirusa. S početkom epidemije, unutar tvrtke je osnovan Tim za upravljanje kriznim situacijama koji je osigurao provođenje propisanih mjera i poduzeo sve potrebne korake za zaštitu zdravlja djelatnika, partnera i kupaca. Kontinuitet poslovanja zadržan je uspostavom adekvatne ICT infrastrukture za rad od kuće i osiguravanjem najsuvremenijih alata za komunikaciju tijekom „remote“ rada. Kao sistem integrator čija je misija digitalizacija društva, KING ICT je proces proveo u rekordnom roku, a djelatnici su se vrlo uspješno prilagodili novim uvjetima rada.

PROJEKTI KOJI SU OBILJEŽILI 2020.

GRAD DUBROVNIK
Uspješno je implementiran sustav za uspostavljanje zone zagušenja prometa sa svrhom provedbe mjere održive urbane mobilnosti, smanjenja emisije ispušnih plinova te smanjenja buke u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika. Sustav se sastoji od prometno-analitičkih kamera s mogućnošću procesiranja analitičkih informacija u kameri (prepoznavanje kategorije vozila i registarske oznake), što omogućuje učinkovito procesiranje prolaska svakog vozila u područje zone zagušenja i sigurni bežični prijenos prema postojećem centralnom integracijskom sustavu Grada.

HRVATSKE AUTOCESTE
Za Hrvatske autoceste uvodimo rješenje za upravljanje ljudskim resursima koje se temelji na SAP S/4HANA platformi. Planirano puštanje u produkcijsko korištenje je s početkom 2021. godine.

Također, u tijeku su nadogradnja i reinženjering sustava za nadoplatu ENC uređaja za Hrvatske autoceste. Broj se korisnika ENC sustava povećao, a u skladu s time provedena je nadogradnja sustava za SMS nadoplatu i izrađena nova aplikacija za pametne telefone. Završetak projekta očekuje se do kraja 2020. godine.

HRVATSKE CESTE
Drago nam je istaknuti da je, projekt SAP S/4 HANA, koji je KING ICT prošle godine implementirao za Hrvatske ceste, dobio priznanje Udruge za upravljanje projektima Hrvatska za izvrsnost i značajan doprinos u digitalizaciji i modernizaciji poslovanja.

TELE2
Za Tele2 implementirana je infrastruktura za kritične servise temeljena na IBM i Dell EMC serverima. U sklopu toga isporučena je i platforma za sigurnosnu pohranu podataka (backup) temeljena na Dell EMC DataDomain diskovnim sustavima, kao i aplikacija za spremanje sigurnosnih kopija – DELL EMC Networker.

NOVA TV
Za Novu TV implementiran je novi diskovni sustav za audio i video sadržaje Dell EMC Isilon. Arhitektura koja tvori Isilon omogućuje mu veliku proširivost prostora, a time i linearni rast performansi. Upravo takva arhitektura diskovnog sustava omogućuje propusnost dovoljnu za potrebe današnjih video zapisa s visokom rezolucijom te je čest odabir medijskih kuća.

HŽ INFRASTRUKTURA
Za HŽ Infrastrukturu završena je implementacija rješenja SAP Enterprise Asset Management – integriranog softverskog sustava koji, u skladu s PAS 55/ISO-NP 55000 praksama, upravlja prugama u duljini 2.617 km te pripadajućim kolodvorima i stajalištima, mostovima, tunelima i željezničko-cestovnim prijelazima.

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA TUMORE, KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU
Implementirana je moderna IT infrastruktura podatkovnih centara (hyper-converged infrastructure) temeljena na HCI infrastrukturi s virtualizacijom poslužitelja, mreže i diskovnog sustava. Jedinstveni IT sustav triju ustanova u potpunosti je moderniziran: implementirana su visokodostupna, skalabilna, sigurnosna rješenja kroz poslužiteljske, mrežne i vatrozidne sustave čime je znatno smanjen rizik gubitka osjetljivih podataka, povećana sigurnost od vanjskih napada i prijetnji te posljedično olakšan rad zdravstvenih djelatnika.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
Proveden je projekt nadogradnje i selidbe poslužiteljskih sustava i sustava za pohranu podataka u novu server salu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Projekt je uspješno završen u zadanim okvirima čime je uspostavljena nova, visokodostupna okolina koja pomaže u radu novih laboratorija Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, a u cilju očuvanja zdravlja građana i zaštite okoliša.

BANKARSKI SEKTOR
U bankarskom sektoru implementiran je sustav vatrozida s naprednim sigurnosnim zaštitama te sustav za siguran VPN pristup u privatnu mrežu. Navedeni sustav omogućio je siguran udaljeni rad (home office) zaposlenika uslijed pandemije te siguran pristup internim IT resursima i sustavima banke.

FINA
U okviru projekta e-Pristojbe, pod vodstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Fine, KING ICT je dao doprinos implementaciji Sustava e-Pristojbe. Uspostavljeni Sustav e-Pristojbi je komponenta državne informacijske infrastrukture koja će unificirati evidenciju i plaćanje usluga javnopravnih tijela (elektroničkih i klasičnih), podržati različite načine plaćanja te krajnjem korisniku pojednostavniti procese plaćanja usluga javnopravnih tijela.

HEP PLIN
Za trgovačko društvo HEP Plin d.o.o. iz Osijeka završen je i pušten u produkciju sustav za obračun i naplatu prirodnog plina SAP HEP Plin Opskrba za javnu i tržišnu djelatnost opskrbe prirodnim plinom. Radi se o On Premise SAP CRM/SAP ECC core i SAP IS-U integriranom sustavu, a implementacija je izvedena prema SAP Activate metodologiji. Do konca 2020.g. planiran je završetak cjelokupno ugovorenog projekta te integracija sa sustavima SAP HEP Plin Distribucija i ERP sustavom HEP d.d.

TELEMACH SLOVENIJA
Za Telemach Slovenija proveden je projekt implementacije rješenja za zadovoljenje zahtjeva IFRS16 standarda kojim se određuju nove smjernice praćenja najmova i leasinga. Osim zadovoljavanja regulatornih zahtjeva, ovim rješenjem korisnik je dobio mogućnost kvalitetnijeg uvida i planiranja financija te dodatno osnažio već implementirano SAP ERP rješenje.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Implementirana je aplikacija za evidenciju državnog poljoprivrednog zemljišta (eDPZ) koja sadrži module programa raspolaganja, ugovore, izvještaje i module za izračun najma, otplatni plan, nadzor izvršenja obaveza i knjiženu uplatu.
KING ICT kao član zajednice ponuditelja za Ministarstvo radi i na projektu ePI (elektronička poljoprivredna iskaznica). Rješenje uključuje distribuciju elektroničkih iskaznica poljoprivrednicima i implementaciju digitalnog potpisa Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore, PIUS – poljoprivredni izvještajno upravljački sustav, RPS – registar poljoprivrednih subjekata i implementaciju rješenja e-Poljoprivreda.

KING ICT
U svrhu razvoja KING ICT softverskih rješenja i proizvoda implementirali smo naprednu platformu za kontejnerizaciju aplikacija temeljenu na VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. Navedena implementacija je prva implementacija ovog rješenja u Adriatic regiji.

PROJEKTI U REGIJI

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, BiH

U svrhu modernizacije svojih informacijskih sustava, Federalno ministarstvo financija pokrenulo je projekt razvoja softvera za evidencije. Rješenje koje je proveo KING ICT Sarajevo zamijenit će postojeće Access baze koje su u upotrebi u Ministarstvu, a u nekim sektorima će to biti prvo implementirano informacijsko rješenje.

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
Nakon implementiranog Data Loss Prevention sustava u BH Telecomu, KING ICT Sarajevo je implementirao rješenje za klasifikaciju i označavanje dokumenata u digitalnom obliku. To je podrazumijevalo i integraciju s postojećim alatima za kreiranje različitih tipova datoteka kojima se korisnici služe u svakodnevnom radu.

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
Cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete i sigurnosti razmjene informacija između agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini (IPA projekt). Projekt je usmjeren na jačanje sigurnosti, pouzdanosti i dostupnosti podataka Ministarstvu sigurnosti te agencijama za provođenje zakona u BiH, kao i njihovo daljnje umrežavanje. U projekt je, kao krajnji korisnik, uključena 21 agencija za provođenje zakona u BiH, a posao je obuhvaćao rekonstrukciju i opremanje data centara te isporuku i instalaciju serverske i mrežne infrastrukture.

GRANIČNA POLICIJA BiH
Uspostavljen je sustav videonadzora na međunarodnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini (IPA projekt). Projektom KING ICT-a Sarajevo uspostavljen je moderan, mrežno orijentiran, sustav videonadzora na graničnim prijelazima te je omogućen centralni nadzor i upravljanje sustavom.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODENE EKONOMIJE (MK)
KING ICT Makedonija radi na razvoju Fitosanitarnog informacijskog sustava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodene ekonomije. Razvoj i implementacija sustava ima za cilj podržati rad na području fitosanitarne politike u skladu sa zakonodavstvom EU. Projekt financira EU.

NAGRADE, PRIZNANJA I CERTIFIKATI

 • Potvrdili smo najviši partnerski status za Dell EMC – „Titanium“ i tako postali jedina tvrtka sa spomenutim statusom u regiji Jugoistočne Europe
 • Dobili smo nagradu Dell Technologies Channel Services Delivery Excellence kojom je potvrđena izvrsnost servisne usluge koju KING ICT pruža svojim korisnicima te smo jedini s dobitnik iz regije Jugoistočne Europe
 • Također osvojili smo čak 4 prestižne nagrade Dell Technologiesa kojima Dell nagrađuje partnere i distributere za izvanredna postignuća ostvarena u protekloj godini: Channel Partner of the Year in Croatia, Channel Partner of the Year in Adriatic Region, Workforce Transformation Partner of the Year in Croatia, 2019 UDS CEE Partner of the Year
 • Dellova nagrada pripala je i KING ICT-u Sarajevo: Channel Partner of the Year in BiH
 • Ušli smo u viši krug partnerstva, Fujitsu Select Circle za kojeg je važno napomenuti da se ne stječe, već se dobiva isključivo pozivom Fujitsua
 • Primili smo Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti – Hrvatska udruga menadžera sigurnosti nagradu dodjeljuje za doprinos ostvarivanju i razvoju sigurnosti Republike Hrvatske, a KING ICT nagrađen je u kategoriji „Najreprezentativniji projekt sustava sigurnosti“ za projekt multifunkcionalne nadogradnje sustava perimetarske zaštite objekta APIS IT
 • Postali smo Silver UiPath Business Partner – status smo ostvarili stjecanjem kompetencija za modernizaciju i transformaciju poslovanja koristeći Robotic Process Automation
 • Obnovili smo status SAP REx za Utilities
 • Stekli smo status SAP Recognized Expertise za područje Travel and Transportation
 • Iznova smo ušli u program SAP Cloud Focus Partner Initiative kojom SAP partnerima pomaže u prodaji i implementaciji SAP rješenja u oblaku kao i razvoju vlastitih proizvoda temeljenih na SAP Cloud Platform tehnologijama
 • Obnovili smo status SAP Partner Center of Expertise i to po prvi puta automatskim produženjem PCoE certifikata temeljem odličnih rezultata utvrđenih redovitim tromjesečnim mjerenjima KPI-jeva
 • Nagrađeni smo priznanjem SAP Cloud Partner 2019 za prodajne rezultate u protekloj godini
 • Stekli smo dvije nove VMware Master kompetencije: Master Service Data Center Virtualization za virtualizaciju podatkovnog centra, Master Service Network Virtualization za virtualizaciju mreže
 • Dodijeljeno nam je priznanje „Prijatelj studenata“ na ceremoniji Zlatni indeks na kojoj se nagrađuju tvrtke koje uspješno surađuju sa studentskom zajednicom

KING ICT INICIJATIVE
Ove se godine zbog pandemije nije održala Kingova velika konferencija Dan otvorenih integracija, kao ni Change Con, konferencija za programere.

No usprkos ograničenim uvjetima, održana je KING ICT Ljetna akademija i to po prvi put u online izdanju. Na Akademiji su studenti dobili besplatnu edukaciju i plaćenu praksu te priliku učiti od iskusnih mentora, Kingovih stručnjaka. Studenti su izradili aplikaciju „King Team Gifts“ koja je riješila izazove organizacija internih događaja. Posebno nas veseli što je čak četvero studenata ostalo raditi u KING ICT-u.

Predstavljen je KING Centar Znanja, novootvoreni edukacijski centar s inicijativom promicanja najnovijih saznanja i vještina u području SAP tehnologija.

Održano je prvo online izdanje Girls in ICT dana, putem kojeg su Kingove stručnjakinje u okviru webinara „Što bih ja rekla 17-godišnjoj sebi“ dale potporu djevojčicama i djevojkama u upoznavanju i ostvarivanju karijera u ICT svijetu.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Nijedna poslovna godina KING ICT-a ne prođe bez humanitarnog aspekta, iznimka nije bila ni ova godina, iako po mnogočemu specifična. Od brojnih društveno odgovornih aktivnosti, ističemo one za koje nam je posebno drago što smo mogli pomoći.

U jeku pandemije, KING ICT donirao je financijska sredstva Crvenom križu te opremu Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. King je također donirao opremu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Tvrtka je nastavila i s promoviranjem STEM-a pa je tako novčano poduprla udrugu za promociju novih tehnologija, RoboBrač. Osim toga, KING ICT je ponosni sponzor projekta „Znanstvenik u meni!“, kojeg organizira Together for Knowledge inicijativa, zajednički pothvat Educateama i Društva za edukaciju van okvira. Radi se o natjecanju u komunikaciji znanosti za srednjoškolce koje promiče važnost ulaganja u znanje i učenje od malih nogu.

USPRKOS IZAZOVIMA, GRADIMO DIGITALNU BUDUĆNOST

Godina na izmaku pred nas je stavila brojne izazove, ali i pokazala snagu, stručnost i kvalitetu zajednice KING ICT-a. Njezin su neizostavni dio naši partneri i klijenti koji su stručnošću, pravilnim procjenama i pravovremenim odlukama omogućili da se zajedničkim snagama odupremo ovogodišnjim izazovima.

Zato gledajući unaprijed, kao regionalni predvodnik u kreiranju i implementaciji inovativnih rješenja, nastavljamo stvarati digitalnu i povezanu budućnost. Motivirani znanjem, napretkom i zadovoljstvom naših djelatnika, partnera i klijenata, neumorno radimo kako bismo stvorili put u digitalno sutra za nas i generacije koje dolaze.