Izvještaj o poslovanju tvrtke KING ICT za 2021. godinu

Poučeni prethodnom, u 2021. godinu zakoračili smo očekujući velike izazove, ali i spremni da im zajedničkim snagama stručnjaka iz KING ICT-a, tehnoloških partnera i korisnika – spremno doskočimo.  Unatoč izazovima koje je pandemija stavila pred čitav poslovni svijet pa tako i IT industriju, iza naše tvrtke je još jedna uspješna poslovna godina u kojoj smo dokazali stručnost i stabilnost, ali i ojačali ime KING ICT-a na globalnom tržištu.

Tako se u 2021. uspješno nastavila suradnja s NATO-ovom Agencijom za komunikacije i informiranje, kojim smo potvrdili internacionalnu konkurentnost naše tvrtke. Slijedeći svoju misiju stvaranja digitalne budućnosti, implementirali smo brojna inovativna ICT rješenja na zadovoljstvo svojih korisnika – kako na domaćem, tako i na stranom terenu.

M&A aktivnostima tijekom 2021., proširen je naš ekosustav vlasnički povezanih ICT specijalista sa  tvrtkom Omega SW,  čime smo još jedan korak bliže ostvarenju svoje vizije najvećeg sistemskog integratora u ovom dijelu Europe, što je pozicija kojoj stremimo.

Time je brojka naših ICT stručnjaka podignuta na više od 700 profesionalaca koji će nastaviti širiti naš iznimno atraktivan tehnološki i kompetencijski portfelj i bogato iskustvo.

Poslovanje u uvjetima pandemije
Na rad i poslovanje u uvjetima COVID-19 uspješno smo se prilagodili još 2020., što je našim djelatnicima omogućilo da i u ovoj godini u što boljim uvjetima neometano obavljaju posao, što remote, što iz ureda. Kingov Tim za upravljanje kriznim situacijama konstantno je pratio epidemiološku sliku te u prostorima tvrtke organizirao cijepljenje za naše djelatnike, od kojih se velik broj istom i odazvao.

Poslovni fokus ostao je na potpunoj digitalizaciji ključnih korisničkih poslovnih procesa kroz isporuke vlastitih rješenja i profesionalnih servisa na najmodernijim tehnološkim platformama globalnih proizvođača. Lokalno smo prisutni na tržištu zemalja Beneluxa i jačamo pozicije na regionalnom tržištu. Povećali smo kapacitete i sposobnosti pružanja usluga u XaaS poslovnom modelu i broj servisa na vlastitim platformama koje nudimo tržištu. Kvaliteta naših isporuka i zadovoljstvo korisnika najviši su prioritet ugovornih isporuka i managementa. Visoka konkurentnost i  promjenjivost tržišta rada zahtijeva brze prilagodbe i osmišljavanje novih koncepata zadržavanja i privlačenja talenata.

Godinu privodimo kraju s rastom prihoda većim od 10%, zadržanom razinom profitabilnosti, povećanim brojem ukupno zaposlenih, rastom ugovorenih i realiziranih poslova na inozemnim tržištima i znatnim ulaganjima u vlastita platformska rješenja i proizvode.

Projekti koji su obilježili 2021. godinu

NATO – SIEM Security Information and Event Management sustav za NCI Agency
Nastavili smo uspješnu suradnju s NATO-om. KING ICT uspješno je isporučio i implementirao napredni robusni SIEM (Security Information and Event Management sustav) sustav s modernom hiper-konvergiranom IT infrastrukturom za NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Projekt je uključivao profesionalne usluge vođenja projekta, isporuke, implementacije, ILS – integrirane logistike i podrške, osiguranja kvalitete, validacije i verifikacije te prijenosa znanja. Više od 30 stručnjaka bilo je uključeno u projekt ugovoren prošle godine s osnovnom vrijednošću od 7,8 milijuna EUR-a. NCI Agency je u svom službenom priopćenju za tisak istaknula da je, „projekt dovršen u punom opsegu, unutar budžeta i prije roka i dokazuje da NATO i industrija mogu biti izuzetno učinkoviti kada udruže snage da uspješno realiziraju NATO ugovore“, te da su „projektni timovi s obje strane pokazali primjernu fleksibilnost, s obzirom na restrikcije povezane s pandemijom i postavili vrlo visoku ljestvicu za njihove buduće projekte.“ Više na službenim stranicama NATO-ove Agencije za komunikacije i informiranje (NCI Agency).

TELEMACH HRVATSKA
United Grupa u svom poslovanju koristi SAP ERP sustav za podršku poslovnim procesima.  S ciljem usklađivanja Telemach poslovnih procesa s poslovnim procesima United Grupe, po preuzimanju Tele2, implementiran je rollout postojećeg SAP ERP rješenja United Grupe. KING ICT je u sklopu projekta uspješno implementirao poslovne procese financija i računovodstva te kontrolinga.

TOMMY
Za Grupaciju Tommy KING ICT je implementirao hibridno e-mail rješenje. Time su na najefikasniji način postojećem e-mail sustavu i poslovnoj komunikaciji osigurane prednosti računalnog oblaka: fleksibilni kapaciteti na zahtjev, ušteda vremena automatizacijom, niži troškovi održavanja i povećana sigurnost poslovanja.

HRVATSKE AUTOCESTE
Za Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta završen je i pušten u produkciju SAP HR sustav za upravljanje ljudskim potencijalima. U sklopu projekta podignuta je hardverska i mrežna infrastruktura. Implementacijom ovog sustava integrirani su poslovni procesi upravljanja ljudskim potencijalima i obračuna plaće na svim razinama organizacije te je osigurana jedinstvenost podataka, integracija i digitalizacija procesno-funkcionalnih cjelina vezanih uz praćenje radnog kapitala zaposlenih. Implementacija sustava izvedena je sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU (DZS)
Za Državni zavod za statistiku, KING ICT implementirao je i isporučio aplikaciju za prvi digitalizirani popis stanovništva. Aplikacija je građanima pružila opciju samopopisivanja, odnosno popisivačima omogućila popisivanje građana koji se nisu samopopisali. Osim toga, aplikacija je DZS-u omogućila praćenje i provedbu popisivanja putem izvještajnog sustava uz vizualni pregled korištenjem karti na čemu je radio KING ICT-ov GIS tim. Cjelokupni sustav sastoji se od 3 glavne cjeline: CAWI (Computer Assisted Web Intervju), CMS (Census Management System), CAPI (Computer Assisted Personal Intervju). Tvrtka Undabot sudjelovala je u implementaciji rješenja kao podizvođač.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Za MUP HR ugovoren je projekt Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Cilj projekta je implementacija i uspostava jedinstvenog nacionalnog sustava koji će građane putem mobilnih uređaja pravovremeno upozoravati i informirati tijekom kriznih situacija nastalih djelovanjem prirodnih sila ili čovjeka (požari, poplave, olujne nepogode, biološki ili kemijski incidenti, teroristički napadi). Omogućit će se i planiranje mjera koje je potrebno poduzeti za minimiziranje broja žrtava i materijalne štete. Sustav je baziran na state-of-the-art geolokacijskim i komunikacijskim tehnologijama, a KING ICT implementirat će ga, kao nositelj zajednice ponuditelja, s tvrtkom GDi i francuskim Intersecom, liderom u rješenjima za aktivnost i mobilnost podataka.

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA (CARNET)
U sklopu projekta e-Škole, KING ICT je za CARNET isporučio i implementirao aktivnu mrežnu infrastrukturu te povezao opremu na centralni sustav CARNET-a. Implementirana bežična lokalna mreža omogućuje adekvatnu pokrivenost i kvalitetu signala u školskim prostorijama. Sustav je uspješno implementiran na 774 škole diljem Hrvatske. U tijeku je druga faza programa te je potpisan ugovor koji uključuje dodatnih 870 lokacija osnovnih i srednjih škola s više od 30 učenika i 760 onih s manje od 30 učenika. Nove školske mreže bazirane su na najsuvremenijem Wi-Fi6 standardu.

HEP PLIN
Za HEP Plin d.o.o. iz Osijeka, završen je i pušten u produkciju SAP sustav za javnu uslugu distribucije prirodnog plina na plinskom distribucijskom području tvrtke HEP Plin, temeljena na najboljoj praksi SAP tehnologije u komunalnoj i energetskoj djelatnosti. Radi se o rješenju koje se sastoji od SAP CRM, SAP ECC core i SAP IS-U sustava integriranog s KING GIS rješenjem Geodata Management i ERP sustavom HEP d.d. Implementacija se provodila sukladno SAP Activate metodologiji te su isporučena SAP standardna industrijska rješenja koja podržavaju navedene djelatnosti.

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
Za HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS), tvrtku u sastavu HEP grupe, završen je i pušten u produkciju SAP sustav koji podržava poslovne procese distribucije električne energije za više od 2,5 milijuna korisnika distribucijske mreže te osigurava podršku za rad svih sudionika na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj. Implementacijom ovog on-premise SAP rješenja, baziranom na Industry Solution for Utilities SAP IS-U i SAP ECC komponentama, obuhvaćeni su svi ključni procesi u distribuciji električne energije, praćenju i održavanju distribucijske mreže, pružanju usluga krajnjem kupcu te financijskog praćenja rezultata poslovanja.

GRAD ŠIBENIK
Započet je projekt uspostave sustava video nadzora u Gradu Šibeniku, koji označava početak izgradnje sustava „pametnog grada“ Šibenika. Sustav video nadzora će pokrivati prometnice i javne površine grada, a uz izvedbu nadzornog centra, preventivnih radarskih uređaja i stacionarnog sustava izuzimanja slika i meteo podataka, izvesti će se i integracija sa sustavom prometno-komunalnog redarstva grada. Radi se o jednom od najsuvremenijih sustava video nadzora u Hrvatskoj, čija je zadaća očuvanje visoke razine sigurnosti grada. Sustav će u budućnosti služiti i za praćenje turističkih kretanja, smanjenje gužvi i kreiranje održivih turističkih politika.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) KING ICT isporučio je integralni informacijski sustav. Cilj uspostave novog IS-a bio je objediniti i integrirati poslovne procese upravljanja dokumentacijom i poslovnim procesima iz područja financija, logistike i ljudskih resursa. Ovim projektom centralizirani su baza matičnih podataka i sustav za razmjenu podataka. Implementacija sustava izvedena je sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata, prateći najbolje svjetske prakse.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izrađena je web aplikacija Građevinski dnevnik prilagođena za tablete za elektroničko vođenje građevinskog dnevnika. Ovim projektom povezan je kompletan proces gradnje, od podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, prijave početka gradnje, elektroničkog vođenja građevinskog dnevnika, do samog tehničkog pregleda. Digitalizacijom građevinskog dnevnika, izvođačima radova dokumentacija će biti dostupna uvijek i svugdje i to digitalno potpisana. eGD je visoko integriran sa sustavom eDozvola, eGrađanima, OKP-om, OIB servisom  i svim komorama. Također, ove su godine provedene brojne dorade sustava eDozvola (Praćenje energetskih svojstava zgrada; Prijave početka građenja za jednostavne građevine i radove; Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku obnove i suglasnost na dokumentaciju u postupku obnove…).

HRVATSKE VODE
Za Hrvatske vode u tijeku je reinženjering sustava Korištenje voda temeljen na novim tehnologijama te je u završnoj fazi izrada aplikacije za predaju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole (integracija s Integracijskim sustavom voda (ISV), Geoportalom, DMS-om, Državnom geodetskom upravom i NIAS-om). Kroz sustav eIzravna naplata sada je moguć digitalni potpis rješenja i dokumenta izvršnosti te priprema za slanje na naplatu u FINA-u.

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
KING ICT je za FINA-u izradio skladište podataka, OLAP kocku te ETL (Extract-Transform-Load) proces za poslovno područje „e-Pristojbe“. Implementacija je uključivala uspostavu potrebne infrastrukture, integraciju sa SEP sustavom te migraciju transakcijskih podataka od početka rada sustava uparenih s matičnim podacima. Na ePristojbama je provedena nadogradnja koja uključuje implementaciju navigacijske trake te su svi operativni izvještaji prebačeni i dorađeni za Izvještajni modul.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u tijeku je više projekata.

U tijeku je implementacija HR sustava za upravljanje ljudskim potencijalima. U sklopu projekta integrirat će se poslovni procesi upravljanja ljudskim potencijalima i obračuna plaće na svim razinama organizacije te će se osigurati integracija i digitalizacija procesno-funkcionalnih cjelina vezanih uz praćenje radnog kapitala zaposlenih. Projekt je sufinanciran od strane SAFU.

Drugi projekt jest Elektronički sustav upravljanja dokumentacijom. Nakon uspješne implementacije digitalizacije procesa upravljanja dokumentacijom u upravnom postupku, koja je završila prije nekoliko godina, u tijeku je implementacija digitalizacije upravljanja dokumentacijom neupravnog postupka. U sklopu projekta zamijenit će se stari sustav koji je imao bazu dokumenata bez njihovog digitaliziranog oblika, s cjelovitim elektroničkim sustavom upravljanja dokumentacijom, što će osigurati digitalizaciju, kako novih, tako i postojećih dokumenata u neupravnom postupku te lakšu suradnju između raznih područnih odjela HZMO-a. Tehnički dio projekta izvodi Aktivis, tvrtka-kći KING ICT-a.

HRVATSKE ŠUME
Za HŠ d.o.o. pokrenut je projekt za nabavu cjelovitog informacijskog sustava (ERP) i njegovu implementaciju. U realizaciji projekta sudjeluju konzorcijski partneri B4B d.o.o i KING ICT d.o.o.. Implementacija sustava izvodi se sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata, prateći najbolje svjetske prakse.

SEKTOR OSIGURANJA
Zamjenom postojećih EMC Centera diskovnih sustava koji su uspješno opsluživali potrebe korisnika više od 8 godina, novim objektnim diskovnim sustavom Dell EMC ECS omogućen je neometan nastavak rada i poslovanja jedne od vodećih osiguravateljskih kuća u Hrvatskoj. Sustav se koristi kao centralno mjesto pohrane osiguravajućih polica koje zakonskim propisima moraju biti pohranjene duži niz godina i nakon što one isteknu.

BANKARSKI SEKTOR
U bankarskom smo sektoru, zbog povećanja poslovanja, radili nadogradnje na postojećim diskovnim sustavima visoke klase i sustavima hiperkonvergirane virtualizacije. Kreiranjem agilne infrastrukture koja može odgovoriti na rast, ostvaruje se neometan rad, a nadogradnja takve infrastrukture prolazi s minimalnim izlaganjima riziku od zastoja poslovanja.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Automatski sustav za prepoznavanje registarskih tablica na graničnim prijelazima BiH

S ciljem unaprjeđenja sigurnosti na cestovnim graničnim prijelazima, implementiran je sustav za automatsko prepoznavanje registarskih tablica na 42 prijelaza u Bosni i Hercegovini te su  nadograđene postojeće aplikacije za granične provjere. Na prijelaze je postavljeno 212 kamera s mogućnošću prepoznavanja registarskih tablica i države izdavanja, kao i prateća infrastruktura. U skladu s tim, optimizirana je i nadograđena postojeća aplikacija za granične provjere te je proširena novom funkcionalnošću provjere i snimanja vozila koja prelaze državnu granicu. Dodatno na nadogradnju postojećeg sustava, implementiran je kompletan novi modul za napredno izvještavanje (Business intelligence) s mogućnošću kreiranja ad-hoc izvještaja prema specifičnim potrebama korisnika i mogućnošću grafičkog prikazivanja odabranih informacija.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

U sklopu izgradnje podatkovnog centra za ZZO KS, nakon izvršenih građevinskih radova na pripremi, pregrađivanju i zatvaranju prostorije postavljeni su sustavi redundantne klimatizacije, kontrole pristupa, stabilnog gašenja i vatrodojave, postavljena je centrala za tehničku zaštitu i nadzor okoline s pratećim senzorima te agregat, instalacije jake i slabe struje, kao i serverski ormari.

 

NAGRADE, PRIZNANJA I CERTIFIKATI

  • Treću godinu zaredom prihvaćeni smo u program SAP Cloud Focus Partner Initiative kojom SAP partnerima pomaže u predstavljanju i implementaciji SAP rješenja u oblaku, kao i razvoju vlastitih proizvoda temeljenih na SAP BTP tehnologijama. Uključeni partneri uživat će pogodnosti u obliku ekskluzivno dostupnih osposobljavanja i SAP-ove podrške u procesima razvoja i prodaje proizvoda.
  • Stekli smo 21 novi SAP certifikat iz područja prodaje, nabave, financija, kontrolinga, poslovne analitike, upravljanja prijevozom, Activate metodologije, ABAP razvoja, administracije sustava i baza podataka.
  • Na godišnjoj dodjeli nagrada „VMware Adriatics & Bulgaria Partner Awards“ za najbolje regionalne VMware partnere u 2020. godini,  KING ICT osvojio je nagrade u kategorijama Tanzu (rješenje za izradu i upravljanje kontejneriziranim aplikacijama) i NSX (rješenje za virtualizaciju mreže)
  • Zbog izvanrednih postignuća, osvojili smo prestižne Dellove nagrade Partner of the Year in Croatia i Partner of the Year in Adriatic Region. Osim toga, ove smo godine zaradili i Dell Technologies Channel Services Delivery Excellence Radi se o prestižnoj nagradi kojom je potvrđena izvrsnost servisne usluge koju KING ICT pruža svojim korisnicima
  • KING ICT opravdao je povjerenje tvrtke Oracle, čime je zaradio nove stručne i prodajne kompetencije – expertise in Oracle Cloud Platform in EMEA – Eastern Europe
  • Stekli smo 3 PMP (Project Management Professional) certifikata
  • I ove godine, na ceremoniji Zlatni indeks, dodijeljeno nam je priznanje Prijatelj studenata, Kingova FrontEd radionica osvojila je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu te su naši djelatnici, zbog provedbe SAP ERPsim radionica, dobili potvrde s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

KING ICT INICIJATIVE

Osim što su Kingovi stručnjaci kao predavači i panelisti sudjelovali na brojnim konferencijama i gostovali na mnogim fakultetima, ove smo godine održali drugo po redu online izdanje KING ICT Akademije na kojoj studentima nudimo besplatnu edukaciju i plaćenu praksu, a oni najbolji nerijetko ostanu i raditi u našoj tvrtki.

U organizaciji KING ICT-a održano je i još jedno online izdanje Girls in ICT dana, unutar kojeg su Kingove stručnjakinje u sklopu webinara motivirale učenice da se odluče za karijeru unutar ICT branše i zakorače u STEM svijet.

U suradnji sa SAP-om, KING ICT je na fakultetima proveo čak pet ERPsim radionica kroz koje su stručnjaci iz Kinga, putem igara kojima se simuliraju poslovne situacije, preko stotinu oduševljenih sudionika upoznali sa SAP S/4HANA rješenjima.

Održana je sedma po redu PM@KING konferencija s ciljem otvorene razmjene znanja i iskustva voditelja projekata. Na konferenciji su sudjelovali voditelji projekata iz KING ICT središnjeg i regionalnih ureda.

Ove smo godine, prateći epidemiološku sliku i u skladu sa svim potrebnim mjerama, organizirali i teambuilding za sve naše djelatnike u Zaton Holiday Resortu. Tako je preko 400 kolegica i kolega udružilo snage u zajedničkim aktivnostima (radionice, predavanja, sport), a čitav događaj imao je i humanitarnu crtu. Kingovci i Kingovke izradili su 19 kućica za pse koje je KING ICT donirao Skloništu za životinje Privlaka.

 

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U KING ICT-u razumijemo važnost društveno odgovornog poslovanja koje je svake godine, bez iznimke, sastavni dio aktivnosti naše tvrtke. Navodimo samo neke od akcija kojima se najviše ponosimo i koje nas je najviše veselilo podržati.

Kao Google for Education partner u Hrvatskoj, KING IT je s Učiteljskim fakultetom i Profilom Klett opremio prvu digitalnu učionicu budućnosti u RH. Smještena je u Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i vrijedi više od 140.000 kuna, a koristit će se za izvođenje kreativne nastave u digitalnom okruženju.

Podržali smo „Znanstvenik u meni“, natjecanje za srednjoškolce koje suorganiziraju Educateam i Društvo za edukaciju van okvira kroz neprofitnu inicijativu Together for Knowledge Initative. Natjecanje mlade odmalena motivira i usmjerava prema znanosti i visokom obrazovanju.

S partnerom Dell Technologies, opremili smo školu OŠ Ivan Goran Kovačić Gora  s 15 novih računala koja će učenicima pomoći pri učenju i unaprijediti proces obrazovanja.

OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja donirali smo opremu za izvođenje programa robotike. Oprema će pomoći učenicima potresom pogođenog područja dobiti uvjete za moderne izvannastavne aktivnosti i bolje obrazovanje.

Udruzi informatičara Požeško-slavonske županije, koja pomaže uvesti učenike osnovnih i srednjih škola u svijet napredne tehnologije i približiti im informatiku i robotiku, poklonili smo sedam novih prijenosnih računala i projektor. Udruga učenike uči programiranju, rješavanju algoritamskih zadataka, modeliranju uz pomoć 3D printera te sudjeluju u brojnim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Donacijom smo podržali udrugu Mladi informatički stručnjaci (MIS) i omogućili provedbu besplatnog informatičkog tečaja za napredne osnovnoškolce u trajanju od 20 školskih sati. Tečaj je bio orijentiran na produbljivanje znanja i usavršavanje vještina programiranja u programskom jeziku C++.

 

S OPTIMIZMOM U DIGITALNU BUDUĆNOST

Druga je ovo godina koju završavamo u kontekstu pandemije, ali i druga zaredom u kojoj smo pokazali da, uz zajedničke snage naših djelatnika, partnera i korisnika – ništa nije nemoguće. Partnerima smo zahvalni na profesionalnosti i pravovremenim odlukama, kolegama na stručnosti i vrijednom radu, a kupcima na povjerenju kojeg ćemo nastaviti opravdavati.

Kao vječiti optimisti, vjerujemo u jačanje hrvatske IT industrije i prepoznatljivost brenda za globalni nastup. Kao neumorni radnici, vrijedno ćemo nastaviti graditi digitalnu budućnost za sve nas. I generacije koje dolaze.