Politika upravljanja uslugama

U našem Društvu*, usmjereni smo na pružanje najkvalitetnije usluge i zadovoljstvo korisnika. Zbog ustrajnosti u izvrsnosti donosimo politiku sustava upravljanjem uslugama, usklađenoj s zahtjevima norme ISO 20 000 i obvezujemo se:

  • Usluge koje su specificirane u planu sustava upravljanja uslugama implementirati na način da ispune zahtjeve usluge, odnosno zadovolje uvjete natječajne dokumentacije (ukoliko se radi o takvoj usluzi)
  • Na pružanje kvalitetnih IT usluga
  • Na stalno poboljšavanje efektivnosti usluga i sustava upravljanja uslugama

Uprava Društva komunicira politiku sustava upravljanja uslugama svim zaposlenicima Društva kroz:

  • Redovite sastanke sa svojim najbližim suradnicima
  • Projektne sastanke
  • Procese godišnjeg planiranja
  • Elektroničke komunikacijske kanale kao što su elektronička pošta, Intranet, biltene (eng. Newsletter), itd.

Kako bismo ispunili ove obveze i osigurali razinu kvalitete usluge, implementirali smo ciljeve za sustav upravljanja uslugama i ciljeve na razini svakog našeg poslovnog procesa.
Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 1, 2020-12-10
Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave KING ICT d.o.o.KING ICT d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split)