Središnji sustav za izvještavanje o kvaliteti vode

Izazov

Izvještavanje prema direktivama Europske

komisije na temelju relevantnih podataka.

Rješenje

Sustav za izvještavanje koji omogućava

upravljanje skladištem podataka, prihvat,

pohranu i obradu podataka, vizualizaciju

informacija, pripremu, izradu i distribuciju

izvještaja.

Rezultat

Ispunjavanje zadaće kvalitetnog i

transparentnog izvještavanja prema EU.

Unapređenje kakvoće vode važan je dio vodne politike EU i definirane su mjere za vraćanje voda u njihovo prirodno stanje. Europska komisija stoga prima redovita izvješća o kakvoći vode od država članica te ih pažljivo analizira.

Hrvatska, kao članica EU, željela je razviti sustav izvještavanja temeljen na najboljim praksama. S ciljem razmjene znanja o upravljanju podacima o okolišu i izvještavanju u području voda pokrenut je EstuarIS projekt.

U okviru projekta Hrvatske vode implementirale su Središnji sustav za izvještavanje. Sustav omogućava centralno upravljanje podacima o stanju voda u Republici Hrvatskoj te pripremu i distribuciju izvještaja definiranih prema pojedinim „vodnim direktivama“ EU.

Središnji sustav za izvještavanje omogućuje niz prednosti:

 • svi podaci o vodama u Republici Hrvatskoj nalaze se na jednom mjestu, npr. podaci o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, za industrijsku potrošnju, podaci o pročišćavanju voda, podaci o poplavama itd.
 • podaci su vizualno prezentirani putem Geoportala koji omogućava pregled, preklapanje, analizu i dijeljenje prostornih podataka iz različitih izvornih sustava iz djelokruga Hrvatskih voda
 • središnji sustav za izvještavanje omogućuje direktnu komunikaciju Hrvatskih voda sa svim javnim isporučiteljima vodnih usluga, ministarstvima i državnim zavodima
 • pristup podacima u Središnjem sustavu prilagođen je za mobilne korisnike

 

Središnji sustav za izvještavanje razvijen je prema pravilima SCRUM metodologije koja osigurava transparentnost, kontrolu i prilagodbu procesa razvoja na način da svi korisnici sustava mogu jasno i brzo utjecati na razvoj dijelova sustava i prilagoditi sustav stvarnim potrebama.

U okviru razvoja i implementacije Središnjeg sustava za izvještavanje napravljeno je:

 • središnja baza podataka o javnim isporučiteljima, svim naseljima u RH, zonama opskrbe te svim vodozahvatima u RH
 • Geoportal (web GIS rješenje) kao temeljna infrastruktura za ispunjavanje svih obveza vezanih uz prostorne podatke i centralna točka za pristup prostornim podacima Hrvatskih voda
 • portal poslovnih informacija (BI portal – Business Intelligence Portal) kao središnje mjesto za izradu izvještaja
 • mrežnim aplikacijama sustav je povezan s informacijskim sustavima drugih tijela državne i javne uprave putem kojih se vrši unos podataka potrebnih za pojedini izvještajni modul

Sustav za izvještavanje koji omogućava upravljanje skladištem podataka, prihvat, pohranu i obradu podataka, vizualizaciju informacija, pripremu, izradu i distribuciju izvještaja.

Geoportal

S ciljem kontrole kvalitete prostornih podataka koji ulaze u Središnji sustav za izvještavanje, izgrađen je Geoportal. Portal je zamišljen kao dio izvještajnog sustava za prostornu vizualizaciju, detaljni pregled atributnih podataka i provjeru lokacijske točnosti podataka prije generiranja izvještaja.

Neke od funkcionalnosti Geoportala su: mogućnost ispisa podataka u pdf formatu, dijeljenje trenutnog kartografskog pogleda i lokacije prikazanih podataka, mogućnost usporedbe podataka, mjerenje udaljenosti, površine i azimuta, crtanje, označavanje objekata, njihova modifikacija itd.

Geoportal prikazuje podatke vezane za izvještavanje prema tijelima EU kao i podatke za potrebe različitih organizacijskih jedinica Hrvatskih voda.

Podaci su organizirani u tematske skupine:

 • Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, s podskupinama – kartom opasnosti i kartom rizika od poplava
 • Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda
 • Direktiva o vodi za piće
 • Zaštita voda: aglomeracije
 • Zaštita voda: tehnološki onečišćivači